Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Eruptívne dermatofibrómy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kožný mikrobióm a atopická dermatitída
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Mondorova choroba penisu
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Postherpetická neuralgia
MUDr. František Bodo ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tatiana Péčová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy
Mechanizmus inhibície interleukínu 23 (IL-23) predstavuje inovatívny terapeutický cieľ v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy. IL-23 je kľúčový cytokín v procese diferenciácie Th17 lymfocytov a produkcii prozápalových cytokínov vedúcich k rozvoju psoriázy. Prostredníctvom jeho inhibície dochádza k inhibícii prozápalovej dráhy IL-23/Th17 bez ovplyvnenia osi IL-12/Th1 s minimálnym významom pri psoriáze. Dráha IL-23/Th17 je pokladaná za kľúčovú zložku v patogenéze nielen psoriázy, ale aj iných imunologicky mediovaných ochorení.
Kľúčové slová: interleukín 23, psoriáza, guselkumab, risankizumab

Inhibition of interleukin 23 – in the treatment of chronic plaque psoriasis
Interleukin 23 (IL-23) inhibition is novel therapeutic approach in the treatment of chronic plaque psoriasis. IL-23 is a key cytokine in the differentiation of Th17 lymphocytes and production of proinflammatory cytokines leading to the onset of psoriasis. Through its inhibition proinflammatory pathway IL-23/Th17 is inhibited, without influencing IL-12/Th1 pathway with minimal involvement in psoriasis pathogenesis. Pathway IL-23/Th17 is considered as key inflammatory pathway in pathogenesis of not only psoriasis, but also other immunologically mediated diseases.
Key words: interleukin 23, psoriasis, guselkumab, risankizumab
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, 3. ročník
Mgr. Dávid Gašparík
Vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM ponúklo zaujímavý 11. ročník
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Spiradenoma
created by © zooom.sk s.r.o.