Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Eruptívne dermatofibrómy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kožný mikrobióm a atopická dermatitída
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Mondorova choroba penisu
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Postherpetická neuralgia
Postherpetická neuralgia je neuropatická bolesť s rozmanitým klinickým obrazom. Je charakteristická perzistujúcou bolesťou po prekonanom pásovom opare, keď už jeho kožné prejavy dávno zmizli. Postherpetická neuralgia je príkladom neuropatickej bolesti – s rôzne vyjadrenými neuropatickými symptómami. Bolesť pri tomto ochorení závažne znižuje kvalitu života, devastuje osobný i pracovný život pacienta. Preto najdôležitejším krokom je prevencia tohto ochorenia. Ak aj napriek prevencii PHN vznikne, jej liečba je založená na kombinácii viacerých preparátov z rôznych farmakologických skupín rešpektujúc patofyziológiu bolesti tohto devastujúceho ochorenia.
Kľúčové slová: bolesť, dermatológia, ovčie kiahne, pásový opar, postherpetická neuralgia

Postherpetic neuralgia
Postherpetic neuralgia is a neuropathic syndrome with a diverse clinical picture. It is characterized by persistent pain after overcoming shingles when it´s skin manifestations have long since disappeared. Postherpetic neuralgia is an example of neuropathic pain - with variously expressed neuropathic symptoms. However, a patient with PHN does not only fight pain - the disease severely reduces his quality of life, devastating his personal and professional life. The first step in treatment - is prevention. If it develops despite PHN prevention, it´s treatment is based on a combination of multiple preparations from different pharmacological groups respecting the pathophysiology of the pain of this devastating disease.
Key words: pain, dermatology, shingles, herpes zoster, postherpetic neuralgia
MUDr. František Bodo ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tatiana Péčová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, 3. ročník
Mgr. Dávid Gašparík
Vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM ponúklo zaujímavý 11. ročník
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Spiradenoma
created by © zooom.sk s.r.o.