Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Eruptívne dermatofibrómy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kožný mikrobióm a atopická dermatitída
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Mondorova choroba penisu
Mondorova choroba penisu (PMD – penile Mondor´s disease) je pomerne zriedkavá trombóza povrchovej dorzálnej žily penisu. Vyznačuje sa hmatateľným pruhovitým zdurením v podkoží penisu pri jeho koreni alebo po obvode v blízkosti koronárneho žliabku. Presná etiológia choroby nie je známa, ale ako najbežnejšia príčina v literatúre sa uvádza predĺžený pohlavný styk. Diagnóza je založená na anamnéze a fyzikálnom vyšetrení a je potvrdená ultrasonografiou s Dopplerovým mapovaním farebného toku. PMD je benígne ochorenie a liečba je vo väčšine prípadov konzervatívna. Správna diagnóza a následná konzervatívna terapia môžu pacientom pomôcť zmierniť ich obavy. Cieľom tejto práce je zhrnúť informácie o tejto chorobe.
Kľúčové slová: Mondorova choroba penisu, etiológia, diagnostika, manažment

Penile mondor´s disease
Penile Mondor´s disease (PMD) is a rare thrombosis of the superficial dorsal vein of the penis. It is characterized by a palpable subcutaneous mass at the root of the penis or circumferential mass near the coronary groove. Exact etiology of the disease is not known but prolonged sexual intercourse has been stated as the most common cause in the literature. Diagnosis is based on medical history and physical examination and confirmed by ultrasonography with Doppler colour flow mapping. PMD is a benign disease and therapy is conservative in most cases. Proper diagnosis and consequent conservative treatment can help the patients to relieve their anxiety. The aim of this work is to summarise the information about this disease.
Key words: penile Mondor´s disease, etiology, diagnosis, management
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Postherpetická neuralgia
MUDr. František Bodo ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tatiana Péčová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, 3. ročník
Mgr. Dávid Gašparík
Vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM ponúklo zaujímavý 11. ročník
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Spiradenoma
created by © zooom.sk s.r.o.