Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Eruptívne dermatofibrómy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kožný mikrobióm a atopická dermatitída
Ako rozhranie medzi naším organizmom a vonkajším svetom koža predstavuje komplexný ekosystém početných druhov mikroorganizmov, ktoré za fyziologických podmienok koexistujú v stave rovnováhy. U pacientov s atopickou dermatitídou zmenšenie rôznorodosti kožného mikrobiómu koreluje so závažnosťou priebehu choroby a zvýšenou kolonizáciou patogénnymi baktériami Staphylococcus aureus. Zlaté stafylokoky exprimujú početné molekuly, ktorými môžu prispievať k zvýrazňovaniu symptómov choroby. Môžu porušovať integritu epidermálnej bariéry a ovplyvňovať patogenetické procesy svojím prozápalovým pôsobením. Súčasné poznatky o úlohe baktérií v patogenéze atopickej dermatitídy sú podkladom na vývoj nových postupov zameraných na obnovenie fyziologickej rovnováhy kožného mikrobiómu pri liečbe tejto choroby.
Kľúčové slová: atopická dermatitída, mikrobióm, epidermálna bariéra, imunitný systém

Skin microbiome and atopic dermatitis
As an interface with the environment, the skin is a complex ecosystem colonized by many microorganisms that under physiological conditions coexist in an established balance. In patients with atopic dermatitis, a decrease in microbiome diversity correlates with disease severity and increased colonization with pathogenic bacteria, such as Staphylococcus aureus. Pathogenic staphylococci express several molecules that contribute to the intensity of symptoms of the disease. They may act to disrupt barrier function and promote disease pathogenesis by proinflammatory activity. With the current knowledge of microbiome effects on the onset of the disease, there are evolving interventions targeting microbiome for the treatment of atopic dermatitis.
Key words: atopic dermatitis, microbiome, epidermal barrier, immune system
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Mondorova choroba penisu
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Postherpetická neuralgia
MUDr. František Bodo ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tatiana Péčová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, 3. ročník
Mgr. Dávid Gašparík
Vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM ponúklo zaujímavý 11. ročník
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Spiradenoma
created by © zooom.sk s.r.o.