Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
Obvykle sú správy z odborných podujatí pomerne rovnaké. Na začiatku krátky opis či adresa, kde to bolo, čo sa tam stalo, potom aký bol program. K tomu abstrakty prednášok, na konci stručné zhodnotenie. Tu sa však vzhľadom na slová v názve (slávnostná, životné jubileum) ponúka hneď otázka, aká bude či aká by mala byť správa, ktorá má opísať 60 rokov života a práce lekára. Asi je najlepšie začať voľne, citátmi o veku a vzdelaní. Napríklad: Skutočnú mladosť mysle a ducha dosahujeme až v zrelom veku (J. Cocteau) alebo Správne vzdelávanie nie je len učenie faktov, ale trénovanie mysle, aby o faktoch uvažovala (A. Einstein). A ešte jeden od nášho domáceho klasika, ktorý charakterizuje výskumnú i pedagogickú prácu jubilanta: Neverte všetkému, čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom (J. A. Komenský). A na voľné finále tohto úvodného odstavca asi patrí pekná úvaha na zamyslenie: Rozdiel medzi životom a školou? V škole vás najprv naučia nejakú lekciu a potom dajú test. Ale život vám dá najprv test a z neho dostanete lekciu (T. Bodett). Tak! Ak ste si už aj vy osvojili skúsenosti autorov citátov, ste pripravení na pozvanie vstúpiť do opisu slávnostnej atmosféry tejto pracovnej schôdze. V úvode jemne umocnenej skladbami W. A. Mozarta a Ludwiga van Beethovena v podaní hudobného sláčikového tria (P. Das, J. Ostrolúcky, P. Michonek).
created by © zooom.sk s.r.o.