Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
Infantilné hemangiómy (IH) v otorinolaryngologickej (ORL) oblasti predstavujú špecifickú problematiku vzhľadom na často netypický priebeh a častejšie komplikácie lézií hlavy a krku. Práve tento fakt ovplyvňuje manažment pacienta s dôrazom na včasný terapeutický zásah, ktorý dokáže zabrániť vážnym funkčným a estetickým následkom. Tak ako pri IH ostatných oblastí, aj v prípade lézií v ORL oblasti je prvou voľbou liečba propranololom, ktorú je možné pacientom podávať perorálne ambulantnou formu. Chirurgická liečba, ktorá je momentálne v úzadí, má v liečbe IH stále svoje miesto, či už v primárnej liečbe, alebo v liečbe rezíduí.
Kľúčové slová: infantilný hemangióm, propranolol, manažment, hlava a krk, komplikácie

Management of hemangiomas of the head and neck in children
Infantile hemangiomas (IH) of the ENT area are a specific issue due to the atypical course and more frequent complications in the region of head and neck. This affects the management of the patient with emphasis on early therapeutic intervention, which can prevent serious functional and aesthetic consequences. Propranolol is the treatment of first choice, which is currently available to patients in an oral outpatient setting. Surgical treatment, which is currently in decline, still has its place in IH treatment, whether in primary treatment or in the treatment of residues.
Key words: infantile hemangioma, propranolol, management, head and neck, complications
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.