Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
Atopický ekzém je časté chronické zánětlivé onemocnění kůže, v jehož klinickém průběhu se střídají období remise a exacerbace projevů. Jde o komplexní proces, kde velkou roli hrají genetická predispozice k atopii (astma, alergická rinokonjunktivitida, potravinová nebo inhalační alergie), porušená bariérová funkce kůže a abnormální činnost imunitního systému (1). U pacientů se středně těžkou až těžkou formou atopického ekzému může být léčba obtížná. V posledních několika letech byla podrobněji prozkoumána patogeneze tohoto onemocnění. Intenzivně se vyvíjí a testuje nová cílená léčba, která se zdá být velmi přínosná v terapii těžkých forem atopického ekzému.
Kľúčové slová: atopický ekzém, lokální kortikosteroidy, lokální inhibitory kalcineurinu, cyklosporin, dupilumab

Treatment of moderate ‑to ‑severe atopic dermatitis
Atopic dermatitis is a common, chronic, relapsing inflammatory skin disease. The complex of different interactions between individual genetic predisposition to atopic diseases (bronchial asthma, allergic rhino-conjunctivitis, and food or inhalant allergy), environmental factors, epidermal barrier dysfunction and abnormalities of the immune system are involved. The currently available therapeutics are limited. Over the last few years, new advances in the understanding of atopic dermatitis pathogenic mechanisms and inflammatory pathways have led to the identification of specific therapeutic targets and new molecules have been tested. Biological target treatment seems to be very promising in the management of moderate-to-severe atopic dermatitis.
Key words: Atopic dermatitis, topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, cyclosporine, dupilumab
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.