Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
Článok poskytuje prehľad súčasných možností lokálnej liečby psoriázy. Hoci je dnes k dispozícii široká škála lokálnych a systémových liečebných postupov, žiadna liečba psoriázy nie je univerzálne účinná pre každého pacienta. Jej výber závisí od umiestnenia lézií, ich veľkosti, od rozsahu postihnutej kože a predchádzajúcej terapeutickej odpovede i preferenciách liečby. Topické liečebné postupy zahŕňajú emolienciá, keratolytiká, decht, antralín, lokálne kortikosteroidy, lokálny vitamín D3, tazarotén. Lokálne prostriedky sú často pomerne lacné a účinné a majú veľmi dobrý bezpečnostný profil. Preto sú pacienti s miernou až stredne ťažkou psoriázou najprv liečení lokálne. Veľa psoriatických pacientov s nimi dokáže ostať v dlhodobej remisii, znížujú exacerbácie psoriázy a zlepšujú kvalitu života. Kombinácia viacerých terapií vedie k maximalizácii prínosu a zníženiu vedľajších účinkov. Dermatológovia by mali individualizovať liečebný režim pre každého psoriatického pacienta.
Kľúčové slová: psoriáza, lokálna liečba, fototerapia

Topical treatment of psoriasis
This article presents an overview of options for topical treating psoriasis. Although a wide range of topical and systemic treatments are available, no psoriasis treatment is universally effective. Treatment depends on the location of lesions, their size, the amount of the skin affected, previous response to treatment, and preferences for treatment. Topical therapies include moisturizer, keratolytic agents, coal tar, anthralin, topical corticosteroids, topical vitamin D3, tazarotene. Patients with middle to moderate psoriasis are treated initially with topical treatments, Topical treatments are often inexpensive and efficacious and have a very good safety profile. Most psoriatic patients cannot sustain a treatment-free remission. Management is needed to decrease of an exacerbation of psoriasis and to improve the quality of the life of the psoriasis patient. Combinations of therapies may be used to maximize benefit and reduce side effects. Dermatologists must individualize a treatment regimen to psoriatic patient.
Key words: psoriasis, topical treatment, phototherapy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.