Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia PREVC, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto fotoprotekcie v prevencii nemelanómovej rakoviny kože a malígneho melanómu
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Acrodermatitis enteropathica a metabolické ochorenia sprevádzané podobnými kožnými zmenami
MUDr. Alena Korenčíková
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Alena Masarovičová
Dermatovenerologická ambulancia ProCare Sereď
Balneoterapia psoriatickej artritídyBalneotherapy of psoriatic arthritis
Psoriatická artritída (PsA) je najčastejšia komorbidita kožnej formy psoriázy. Jej patofyziológia nie je jednoznačne známa, podieľa sa na nej množstvo genetických, environmentálnych a imunologických faktorov. Klinicky sa prejavuje nielen artritídou, ale aj entezitídami, daktylitídami, sakroilitídami a spondylitídami, no môže mať aj extraartikulárne manifestácie. Bolo opísaných aj niekoľko kazuistík atlantoaxiálnej dislokácie. Výrazne ovplyvňuje kvalitu života, zhoršuje morbiditu a mortalitu pacientov. Dôležitú úlohu pri včasnej diagnostike PsA zohrávajú aj dermatológovia, ktorí pacienta už pri prvých príznakoch PsA odošlú k reumatológovi. V článku sa autorky zaoberajú prehľadom liečby psoriatickej artritídy s dôrazom na balneoterapiu.
Kľúčové slová: balneoterapia, psoriatická artritída, psoriáza, sírovodík, Smrdáky

Balneotherapy of psoriatic arthritis
Psoriatic arthritis (PsA) is the most common comorbidity of the skin form of psoriasis. The patophysiology of PsA is not fully understood and involves a complex interaction of genetic, environmental and immunologic factors. Clinical features include arthritis, entesitis, dactylitis, sakroilitis and spondylitis, but there could be extraarticular manifestation too. There are also a few case reports of atlantoaxial subluxation. PsA significantly affects the quality of life, aggravates the morbidity and mortality of patients. An important role in early diagnosis of PsA is also played by dermatologists who send the patient to the rheumatologist already at the first symptoms of PsA. The article deals with the treatment of psoriatic arthritis with an emphasis on balneotherapy.
Key words: balneotherapy, psoriatic arthritis, psoriasis, hydrogensulfide, Smrdaky
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika ProCare Euromedix, a. s., Bratislava
Polymorfná svetelná erupcia a iné imunologicky sprostredkované fotodermatózy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Komorbidity atopickej dermatitídy
KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin
Zriedkavý prípad veľkého melanómu kože vyrastajúceho na nohe
MUDr. Milada Kullová
Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
Diagnostika lentigo maligna a pigmentových makúl v tvárovej oblasti
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ, Košice
Švecová D., Nemšovská J.: Contact Dermatitis
created by © zooom.sk s.r.o.