Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia PREVC, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto fotoprotekcie v prevencii nemelanómovej rakoviny kože a malígneho melanómu
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Acrodermatitis enteropathica a metabolické ochorenia sprevádzané podobnými kožnými zmenami
Acrodermatitis enteropathica je vzácne vrodené ochorenie, ktoré je zapríčinené nedostatočnou absorpciou zinku v tenkom čreve a charakterizované je kožnými léziami v periorificiálnych a akrálnych lokalitách, hnačkami a alopéciou. Typický začiatok ochorenia je krátko po ukončení dojčenia. Pacienti vyžadujú celoživotnú suplementáciu zinku. Kožné zmeny pripomínajúce klinický obraz acrodermatitis enteropathica boli opísané aj u pacientov s deficitom biotínu, organickými acidúriami, deficitom esenciálnych mastných kyselín a pacientov trpiacich cystickou fibrózou.
Kľúčové slová: deficit zinku, acrodermatitis enteropathica, metabolické ochorenia, nutričné ochorenia, dojčenské dermatózy

Acrodermatitis enteropathica and metabolic disorders that resemble its cutaneous features
Acrodermatitis enteropathica is rare, inherited disorder caused by an insufficient absorption of zinc in the small intestine and is characterized by a triad of acral and periorifical skin lesions, diarrhea and alopecia. The condition typically becomes manifest shortly after weaning. Patients require lifelong zinc supplementation. The cutaneous features resembling acrodermatitis enteropathica have been described also in patients with biotin deficiency, organic acidurias, essential fatty acid deficiency and cystic fibrosis.
Key words: zinc deficiency, acrodermatitis enteropathica, metabolic diseases, nutritional diseases, infant dermatoses
MUDr. Alena Korenčíková
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Alena Masarovičová
Dermatovenerologická ambulancia ProCare Sereď
Balneoterapia psoriatickej artritídyBalneotherapy of psoriatic arthritis
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika ProCare Euromedix, a. s., Bratislava
Polymorfná svetelná erupcia a iné imunologicky sprostredkované fotodermatózy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Komorbidity atopickej dermatitídy
KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin
Zriedkavý prípad veľkého melanómu kože vyrastajúceho na nohe
MUDr. Milada Kullová
Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
Diagnostika lentigo maligna a pigmentových makúl v tvárovej oblasti
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ, Košice
Švecová D., Nemšovská J.: Contact Dermatitis
created by © zooom.sk s.r.o.