Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné reakcie cielenej liečby v onkológii
MUDr. Jana Kafková
DL Centrum s. r. o., Dermatovenerologie a lymfologie, Přerov
Diferenciálně diagnostická rozvaha v trichologii
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
Terapeutické možnosti rozacey
TÉMA ROKA
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Dominika Bašteková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Soňa Sárincová
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Ivana Hrtánková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov
Aplikácia liečiva a lekárske zákroky z nezdravotnej indikácie (tzn. zákroky v rámci estetickej dermatológie) predstavujú podľa zákona zdravotnú starostlivosť (ide o lekárske výkony vzniknuté na základe indikácie lekára, ktorý za ne nesie zodpovednosť). Komplikácie po nich bývajú len zriedka život ohrozujúce. Ide však o zákroky hradené pacientom významnou sumou. Z toho vyplývajú špecifické situácie, s ktorými sa musí lekár potýkať v prípade pacientovej nespokojnosti. Schopnosť správneho manažmentu pacienta, ktorý je nespokojný, je nevyhnutný predpoklad, aby sa pracovisko vyhlo významným právnym rizikám a riziku poškodenia dobrého mena v podobe neželanej publicity napr. v tlači a na sociálnych sieťach.
Kľúčové slová: komplikácia, estetický zákrok, manažment

Aesthetic dermatology: management of unsatisfied patient – prevention and resolution of consequences
Drug administration to a patient in a non-health indication (aesthetic dermatology treatment procedures) are – according to the law – proper health care procedures (treatment procedures indicated by a physician, carrying the appropriate responsibility). Their complications are only rarely life-threatening. However, they ale often costly, which implies specific problem, the doctor has to face in case of patient´s dissatisfaction. The ability of proper management of unsatisfied patient is a necessary ability helping to avoid unwanted popularity in e.g. press or social networks.
Key words: complication, aesthetic procedure, management
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
RNDr. Silvia Jurovčíková
Mycological Laboratory, Department Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.
Department of Microbiology, LF UK and UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Department of Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
Monitoring the Prevalence of a Spectrum of Microorganisms in Otitis Externa with Main Focus on Otomycoses in Slovakia in the Period from 2012 to 2015 – pilot study
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, Tatranská Lomnica, 2018
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Mgr. Dávid Gašparík
Periodické inovačné vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM oslávilo 10. jubileum
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože vznikajúci z keratoakantómu – opis dvoch prípadov
created by © zooom.sk s.r.o.