Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné reakcie cielenej liečby v onkológii
MUDr. Jana Kafková
DL Centrum s. r. o., Dermatovenerologie a lymfologie, Přerov
Diferenciálně diagnostická rozvaha v trichologii
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
Terapeutické možnosti rozacey
Rozacea je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré má výrazný vplyv na kvalitu života pacientov. Voľba terapie závisí od štádia ochorenia. V liečbe rozacey sa používajú lokálne prípravky – metronidazol, kyselina azelaová, brimonidín, lokálne retinoidy či ivermektín. V ťažších prípadoch je vhodná systémová antibiotická liečba tetracyklínmi alebo systémovými retinoidmi. Vzhľadom na to, že ochorenie často postihuje aj oči, u pacientov s rozaceou je potrebná pravidelná kontrola oftalmológom. Správna diagnostika jednotlivých subtypov ochorenia a následná adekvátna liečba je veľmi dôležitá, a to nielen z hľadiska liečby kožných prejavov, ale aj z hľadiska zlepšenia kvality života pacientov.
Kľúčové slová: rozacea, metronidazol, brimonidín, ivermektín, tetracyklíny, okulárna rozacea

Therapeutic options of rozacea
Rosacea is a chronic inflammatory skin disease that can seriously impair quality of patient’s life. The choice o therapy depends on the subtype of the disease. Specific topical treatment include metronidazole, azelaic acid, brimonidine, local retinoids and ivermektin. In severe subtypes systemic antibiotic therapy or systhemic retinoids are necessary. As the disease often affects the eyes, routine ophthalmologist follow-up is important in patients with rosacea. Correct diagnosis of the individual subtypes of the disease and subsequent adequate treatment is crucial, not only for the treatment of skin manifestations, but also for improving the life quality of the patients.
Key words: rosacea, metronidazol, brimonidín, ivermektín, tetracyclins, ocular rosacea
TÉMA ROKA
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Dominika Bašteková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Soňa Sárincová
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Ivana Hrtánková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
RNDr. Silvia Jurovčíková
Mycological Laboratory, Department Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.
Department of Microbiology, LF UK and UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Department of Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
Monitoring the Prevalence of a Spectrum of Microorganisms in Otitis Externa with Main Focus on Otomycoses in Slovakia in the Period from 2012 to 2015 – pilot study
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, Tatranská Lomnica, 2018
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Mgr. Dávid Gašparík
Periodické inovačné vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM oslávilo 10. jubileum
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože vznikajúci z keratoakantómu – opis dvoch prípadov
created by © zooom.sk s.r.o.