Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Rajczyová
Derma junior , s. r. o., Bratislava
Hereditárne ichtyózy – nová klasifikácia a pokroky v diagnostike a liečbe
MUDr. Kristína Šuchaňová
Dermatovenerologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Liečba jaziev a popálenín
TÉMA ROKA
MUDr. Darina Repková
Dermatrend, s. r. o., laserová a estetická dermatológia, Banská Bystrica
Unguis incarnatus v dermatochirurgickej ambulantnej praxi
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Milica Malíčková
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
MUDr. Gabriela Bellová
Bellamed, s. r. o., Brezno
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
Sledovania účinnosti a znášanlivosti ALLERGIKA®-krému na očné viečka
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc
Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové
Bezpečnost sekukinumabu v terapii psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Jasná 2018
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Encorafenib a binimetinib v liečbe pokročilého malígneho melanómu
ABSTRAKTY
Výber abstraktov zo XIV. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou, Jasná 2018
created by © zooom.sk s.r.o.