Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jan Stryja
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec
Medicína se bez nových myšlenek neobejde
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Helena Drozenová
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Lupénka
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický Ústav svätej Alžbety, Preventívne centrum, dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
Účinky topického imunomodulátoru (imiquimodu) v liečbe aktinickej keratózy
MUDr. Eva Jašková
Kožní oddělení Slezská nemocnice, Opava
MUDr. Petr Taraba
Psychiatrická léčebna, Opava
Pruritus – komplexní terapie
MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN, Brno
Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění
TÉMA ROKA
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP, Považská Bystrica
Terapeutické možnosti pri rezistentnom vrede
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko UDZS v Žiline
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Pavol Haluska
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Jana Doboszová
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
doc. MUDr. Martin Péč, PhD
Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine
Bazocelulárny karcinóm kože: klinicko-morfologický rozbor prípadov diagnostikovaných počas 1-ročného obdobia
MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FNLP a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie FNLP a LF UPJŠ, Košice
Chronická bulózna dermatóza detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana, Prešov
37. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou
ABSTRAKTY
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
Dermatovenerologické oddelenie Fakultnej nemocnice J. A. Reimana, Prešov
37. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou Prešov, 24. – 25. september 2009
created by © zooom.sk s.r.o.