Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
NEMELANÓMOVÁ RAKOVINA KOŽE – II. ČASŤ: DIAGNOSTIKA A LIEČBA
MUDr. Peter Kozub
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP Bratislava
HERPES SIMPLEX – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc
KOPŘIVKY VYVOLANÉ IMUNOLOGICKÝMI MECHANIZMY
MUDr. Lenka Páralová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
POHLAVNÍ CHOROBY – III. DÍL
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Slovenská republika
BALNEOTERAPIA V LIEČBE PSORIÁZY
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
MUDr. Renáta Szépeová
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
DIÉTA V LIEČBE ATOPICKÉHO EKZÉMU V DETSKOM VEKU
doc. MUDr. Olga Vohradníková
Dermatovenerologická ambulance, Praha
OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
SPECIFICKÉ A NESPECIFICKÉ DERMADROMY VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍ – ČÁST 2
Kožní a slizniční projevy u vnitřních onemocnění – tzv. dermadromy – jsou často patognomické a jejich znalost přispívá k rychlejší diagnostice a zahájení adekvátní léčby. V článku je uveden přehled dermatologických projevů, které jsou nejčastěji asociovány se systémovými chorobami se zaměřením na klinickou praxi. Důraz je kladen na kožní projevy autoimunitních chorob a onkologických onemocnění.
Kľúčové slová: interní choroby, kožní projevy, dermadromy, paraneoplastické dermatózy

SPECIFIC AND NON-SPECIFIC DERMADROMES OF INTERNAL DISEASES
The cutaneous and mucous manifestations of internal diseases – so called dermadromes – are often pathognomonic and their knowledge may accelerate final diagnosis and initiation adequate therapy. The article introduces overview of the skin signs most commonly associated with systemic disorders with the focus on the clinical practice. The skin symptoms of autoimmune and oncological diseases are emphasized.
Key words: internal diseases, skin manifestations, dermadromes, paraneoplastic dermatoses
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Milena Menzlová, CSc.
Ústav ochrany veřejného zdraví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI PRSTOVÉ PLETYZMOGRAFIE
KAZUISTIKY
MUDr. Linda Vavříková
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
MUDr. Jitka Dobešová
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN a LF UP Olomouc
NEOBVYKLÝ PŘÍPAD KOŽNÍ PARAZITÓZY – SEABATHER´S ERUPTION
INFORMÁCIE
MUDr. Petr Zajíc, MBA
Soukromá ordinace dermatologie a lymfologie, Ostrava
OHLÉDNUTÍ ZA KONGRESEM „LYMPHO 2008“
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Kateřina Klauzová
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK FNKV, Praha, Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
MEZOTERAPIE
created by © zooom.sk s.r.o.