Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK
Slunce a letní kůže – jen samá negativa
V současnosti jsme se s poznáním nebezpečných změn v kůži po sluneční insolaci pohnuli o kousek dál a víme, že UV radiace významně ovlivňuje lidskouimunitu lokálně i systémově a vyvolává kožní rakovinu. Přímo jsou poškozovány keratinocyty, melanocyty a Langerhansovy buňky, zasaženy jsou však i solubilní mediátory. V poslední době se množí poznání, že vedle cytokinů jsou poškozovány také neuropeptidy, produkované jak epiteliálními, tak zánětlivými buňkami. Do této skupiny patří substance P, VIP (vazoaktivní intestinální peptid), CGRP (calcitonin gene related peptid) a v neposlední řadě také POMC (proopiomelanokortin), prekurzor ACTH, β-endorfinů a všech MSH (melanostimulating hormonů). Jsou to významné peptidy s nebezpečnými následky – imunosupresí. Jsou v tom však i žírné buňky, které při rozpadu své cytomembrány uvolňují kvanta prozánětlivých látek, především histamin a serotonin. Právě tyto látky, jsou-li zastiženy v aktivní fázi, pak UV radiace indukuje jejich imunosupresivní funkci.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Buchvald, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
TINEA CAPITIS U DETÍ
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU Brno
BÉRCOVÝ VŘED
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP, Olomouc
SPECIFICKÉ A NESPECIFICKÉ DERMADROMY VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍ – ČÁST 1
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav svätej Alžbety, Bratislava
NEMELANÓMOVÁ RAKOVINA KOŽE – I. ČASŤ: ETIOPATOGENÉZA A KLINICKÝ OBRAZ
MUDr. Lucie Růžičková Jarešová
Dermatovenerologické oddělení, FN Motol, Praha
PEELING A ZÁSADY JEHO SPRÁVNÉHO PROVÁDĚNÍ
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc
KOPŘIVKY VYVOLANÉ NEIMUNOLOGICKÝMI MECHANIZMY
KAZUISTIKY
prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.,
Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Hana Ulíková
Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Monika Kofroňová
Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
PYODERMA GANGRENOSUM
DERMATOLÓGIA V SKRATKE
MUDr. Bronislav Klementa
Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc
ROZŠÍŘENÁ PODPORA ŽIVOTA NEBOLI ROZŠÍŘENÁ NEODKLADNÁ RESUSCITACE
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové
NĚKTERÉ POZNATKY Z 66. VÝROČNÍHO MÍTINKU AMERICKÉ DERMATOLOGICKÉ AKADEMIE
created by © zooom.sk s.r.o.