Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika UK 2. LF a FN v Motole
SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS
MUDr. Svatopluk Kašpar
Flebocentrum, Hradec Králové
SOUČASNÉ MOŽNOSTI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE VARIXŮ
Varixy dolních končetin jsou velmi častým onemocněním, které postihuje 20–25 % žen a 10–15 % mužů (9) a s věkem se incidence ještě zvyšuje. Vedle zubního kazu patří k nejčastějším chronickým chorobám lidstva a jsou problémem nejen kosmetickým, ale především zdravotním, sociálním a ekonomickým. Jejich výskyt souvisí se vzpřímeným držením těla člověka a k rizikovým faktorům patří dále genetické a geografické vlivy, pracovní zařazení a životní styl, prodělaná těhotenství a nadváha.
Kľúčové slová: doppler, krosektomie, femorální blok, flebektomie, endovenózní laser

ACTUAL POSSIBILITIES OF MINIINVASIVE VARICOSE VEINS SURGERY
Varicose veins of lower extremities are very frequent illness affecting 20–25 % of women and 10–15 % of men and their incidence is raising with age. Varicose veins along with dental flaw belong to the most frequent illnesses of mankind and represent the problem which is not only cosmetic but maily medical, social and economic. Their occurrence is connected with vertical position and risk factors are also genetic and geographical, profession and life style, pregnancies and overweight.
Key words: doppler, crossectomy, femoral blocking, phlebectomy, endovenous laser
KAZUISTIKY
MUDr. Linda Bláhová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Vít Campr
Ústav patologie a molekulární biologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Lumír Pock, CSc
Dermatohistopatologická laboratoř, Praha
PEMPHIGUS ERYTHEMATOSUS
MUDr. Iva Karlová
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
EXACERBACE KONTAKTNÍ ALERGICKÉ DERMATITIDY PO PERORÁLNÍM POŽITÍ ALERGENU
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
LUPÉNKA
DERMATOLÓGIA V SKRATKE
MUDr. Zuzana Kulíková
Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALERGICKÝCH PROJEVŮ NA RUKOU
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
KONTAKTNÍ PŘECITLIVĚLOST NA LÉČIVA PRO ZEVNÍ APLIKACI
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
EPIKUTÁNNÍ TESTY
prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
BARIÉROVÁ FUNKCE KŮŽE Z POHLEDU KLINICKÉ PRAXE
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.,
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.
Centrum pro biologickou léčbu psoriázy
BIOLOGIKA V LÉČBĚ TĚŽKÝCH FOREM PSORIÁZY
PharmDr. Vlasta Kákošová
Nemocničná lekáreň, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
PREHĽAD LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV V DERMATOLÓGII – ROZDELENIE LOKÁLNYCH KORTIKOSTEROIDOV REGISTROVANÝCH V SR PODĽA TERAPEUTICKEJ ÚČINNOSTI
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kožní oddělení FN, Ostrava
KARCINOM Z MERKELOVÝCH BUNĚK
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
MOŽNOSTI HORMONÁLNÍ LÉČBY AKNÉ
created by © zooom.sk s.r.o.