Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Lucie Jarešová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
KOŽNÍ ZMĚNY U DIABETES MELLITUS KOŽNÍ ZMĚNY U DIABETES MELLITUS
MUDr. Liliana Šedová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologický ústav, Praha
BIOLOGICKÁ LÉČBA PSORIATICKÉ ARTRITIDY BIOLOGICKÁ LÉČBA PSORIATICKÉ ARTRITIDY
KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Kampe
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FNLP, Košice
doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FNLP, Košice
NAŠE SKÚSENOSTI S FOTODYNAMICKOU NAŠE SKÚSENOSTI S FOTODYNAMICKOU
HOT LINE
MUDr. Helena Korandová, CSc.
Privátní kožní ambulance, Olomouc
IMIQUIMOD V TERAPII IMIQUIMOD V TERAPII
Cílem dermatologické léčby je při zvolení vhodného terapeutického postupu nevyvolat na kůži nežádoucí účinky, neporušit její integritu a nenavodit esteticky nepřijatelné následky. Současně však musí být léčba dostatečně efektivní, průběh dermatóz dlouhodobě kontrolovat nebo nejlépe vést k jejich úplnému vyléčení. Je tedy nezbytně nutné, aby zvolený terapeutický postup byl co nejvíce cílen na patogenetické mechanizmy choroby. Jedním z moderních externích přípravků splňujících vytyčená kritéria je pro svůj antivirový a protinádorový efekt imiquimod (Aldara 5% krém).
Kľúčové slová: imiquimod, indikace, aktinické keratózy

IMIQUIMOD IN THE THERAPY OF SKIN DISEASES
The goal of dermatology treatment with an appropriate medication is not to cause an adverse reaction, not to disrupt its integrity, and not to produce cosmetically unacceptable consequences. In the same time the treatment must be sufficiently effective, controlling the course of the disease over a prolonged period of time or preferably lead to the complete recovery. Thus it is necessary that the selected treatment is targeted on pathogenetic mechanisms of the disease. One of the modern external medications meeting the outlined criteria is imiquimod (Aldara 5% cream) due to its antiviral and antitumor effect.
Key words: imiquimod, indication, actinic keratosis
DERMATOLÓGIA V SKRATKE
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
ATOPICKÝ EKZÉM
INFORMÁCIE
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
III. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH III. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Jozef Buchvald, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
URTIKÁRIA
MUDr. Miloš Jeseňák PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Martin
EPIKUTÁNNE ATOPICKÉ PATCH TESTY EPIKUTÁNNE ATOPICKÉ PATCH TESTY
MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Alena Machovcová
Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha
PÉČE O KŮŽI PO KOREKTIVNĚ PÉČE O KŮŽI PO KOREKTIVNĚ
MUDr. Nina Benáková
Sanatorium Achillea, Praha, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha
LÉČBA ATOPICKÉ DERMATITIDY/EKZÉMU LÉČBA ATOPICKÉ DERMATITIDY/EKZÉMU
created by © zooom.sk s.r.o.