Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN, Plzeň
ALERGIE – SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ S LOKÁLNÍMI PROJEVY
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
INDIKACE K IMUNOLOGICKÉMU A ALERGOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ U KOŽNÍCH CHOROB
KAZUISTIKY
MUDr. Aneta Kelblerová, MUDr. Jana Čadová
Dětská kožní ambulance FN, Praha – Motol
POROKERATÓZA V DĚTSKÉM VĚKU
MUDr. Miroslav Kobsa
Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
PSEUDOACANTHOSIS NIGRICANS
MUDr. Jaroslava Vaněčková
1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN, Hradec Králové
POTRAVINOVÁ ALERGIE U OBRÁBĚČE KOVŮ IMITUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
HOT LINE
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE
Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do tolerogenního nezánětlivého stavu. Probiotika a prebiotika mohou tento odchylný vývoj ovlivnit. Představují komplementární terapeutický přístup a zejména jedinou současnou možnost primární prevence u rizikových jedinců.
Kľúčové slová: probotika, prebiotika, střevní mikroflóra, slizniční imunitní systém, atopické choroby.
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFICIENCE, VARIXY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bienová, Ph.D., MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika I. LF UK a VFN, Praha
KOSMETICKÉ VÝHODY TERAPIE NĚKTERÝCH KOŽNÍCH NEMOCÍ POMOCÍ FOTODYNAMICKYAKTIVNÍCH LÁTEK
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN, Praha – Motol
SKRYTÉ A NEOČEKÁVANÉ ALERGENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
created by © zooom.sk s.r.o.